O FIRMIE


Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi informatycznej firm i instytucji, w skład których wchodzą miedzy innymi: administracja serwerami (Linux, Windows,)

 • nadzór nad sprawnym, bezawaryjnym i wydajnym funkcjonowaniem systemu komputerowego oraz sieci komputerowej,
 • usuwanie problemów związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu komputerowego,
 • instalacja oprogramowania i podzespołów,
 • optymalizacja pracy serwerów i stacji roboczych,
 • profilaktyka antywirusowa - instalacja i aktualizacja programów antywirusowych, usuwanie wirusów,
 • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji,
 • wsparcie techniczne i pomoc w nagłych sytuacjach awaryjnych,
 • zabezpieczanie danych firmy,
 • szkolenia z obsługi sprzętu i oprogramowania,
 • planowanie potrzeb związanych z posiadaną infrastrukturą teleinformatyczną,
 • koncepcje, projekty, i wykonawstwo sieci strukturalnych,
 • całodobowa pomoc telefoniczna,*
 • w razie potrzeby możliwość użyczenia sprzętu zastępczego,
 • koordynacja projektów informatycznych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta,
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • tworzenie polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

*-jedynie w wybranych pakietach